Krystallsyke

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i det indre øret. Tilstanden medfører akutt svimmelhet som ofte utløses av hodebevegelser eller skifte fra liggende til oppreist stilling.

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i det indre øret.

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i det indre øret.

Krystallsyke kalles BPPV, som er en forkortelse for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo). Sykdommen er forholdsvis vanlig og kan ses i alle aldersgrupper, men i økende forekomst hos eldre. Kvinner blir rammet noe oftere enn menn.

Krystallsyke oppstår i balanseorganene i hodet. Ved BPPV danner det seg små partikler (krystaller) inne i buegangene i balanseorganet. Når vi beveger på hodet vil disse partiklene kunne forflytte seg, og det oppstår større bølgebevegelser enn normalt inne i buegangen. Slike bølgebevegelser mener man er årsaken til plutselige anfall med svimmelhet. En svimmelhet som arter seg på samme måte som når man kjører karusell. Anfallene varer vanligvis i 1-20 sekunder.

Tiltak

Ved Fokusklinikken vil vi gjøre en grundig sykdomshistorie og undersøkelse av hele nerve-, muskel- og skjelettsystemet for å utelukke andre mulige årsaker til svimmelhet.

Ved en undersøkelse kan diagnosen bekreftes ved at man kan fremkalle det typiske anfallet ved å foreta forskjellige raske bevegelser av hodet. Dersom dette utløser svimmelhet, og vi samtidig kan observere ufrivillige bevegelser av øynene, nystagmus, bekrefter dette trolig diagnosen.

Krystallsyke kan behandles enkelt, trygt og effektivt med teknikker som for eksempel Epley´s manøver, Barbeque manøver eller Crevits manøver. Hvilken av disse manøvrene vi bruker avhenger av hvilken buegang i balanseorganet som er involvert.  Behandlingen er ofte svært effektiv og pasienter blir normalt sett symptomfrie etter noen få behandlinger. Samme dagen som etter behandlingen bør man være i mest mulig ro og pasienten bør ikke kjøre bil.

Pasienthistorie: Noen få behandlinger gjorde Lena frisk fra krystallsyken

Trygghetsgaranti

Klikk  her  for å lese mer om resultatene fra vår store tilfredsundersøkelse.

Klikk her for å lese mer om resultatene fra vår store tilfredsundersøkelse.

Ved Fokusklinikken ønsker vi å ha et helhetlig fokus på deg som menneske og lage en behandlingsplan for hver individuelle pasient. Hos oss får du et tverrfaglig helsetilbud med trygghetsgaranti. Vår trygghetsgaranti innebærer at uansett hvilken terapeut eller behandlingsform du velger ved første konsultasjon, vil du bli henvist videre til den riktige behandlingen ved klinikken.

Ofte kan det kreve flere behandlingsformer for å oppnå ønsket resultat. Om nødvendig henviser vi deg videre til andre klinikker/sykehus og/eller bildeundersøkelse (røntgen/CT/MR/ultralyd).


Kontakt Fokusklinikken

Har du spørsmål om krystallsyke? Fyll ut skjema, så svarer vi deg raskt. Du kan også ringe oss på +47 22658888


Flere diagnoser: