Nakkesmerter

Smerter i nakken er en vanlig tilstand. De aller fleste vil erfare å få nakkesmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Nakkesmerter forekommer hos 30-50% av den voksne befolkning i løpet av et år.

Smerter i nakken er en vanlig tilstand.

Smerter i nakken er en vanlig tilstand.

I de aller fleste tilfellene går nakkesmerter over av seg selv. Om du har behov for rask hjelp eller opplever at nakkesmertene ikke forsvinner av seg selv kan det være nødvendig med utredning og behandling hos en av terapeutene på Fokusklinikken.

Nakken er i utgangspunktet sterk og tåler mye. Likevel er det flere strukturerer i nakken som kan gi opphav til smerter. Som oftest dreier det seg heldigvis om helt ufarlige tilstander. En sjelden gang kan det være snakke om et prolaps (skiveutglidning), tranghet i ryggmargskanalen eller i nerverotkanalen/spinal stenose, som alle kan bidra til at nerverøtter blir irritert eller avklemt. I svært sjeldne tilfeller kan det være annen og mer alvorlig sykdom som ligger til grunn for smertene (se under).

Nakkerelaterte smerter kan, som ryggsmerter oppstå akutt, eller utvikle seg gradvis over tid.

Vi deler nakkesmerter vanligvis inn i akutte (nylig oppstått), subakutte (varighet i inntil tre måneder), og kroniske (varighet i over tre måneder), eller etter årsak. Det finnes mange forskjellige typer nakkesmerter med ulike årsaker:

1.       Vanlige, uspesifikke nakkesmerter

Disse kan oppstå etter ugunstig belastning av nakken, og kan komme av at du har forstrukket ulike typer vev, som muskler eller leddbånd. De kan også forårsakes og forsterkes av en rekke andre faktorer som for eksempel langvarig stress, nedstemthet og mangel på fysisk aktivitet.

2.       Nerverotsmerter (radikulopati)

I mange tilfeller vil dette lede til nakkesmerter med samtidig strålende smerter nedover armen, ofte på pga. prolaps eller trange nerverotkanal/spinal stenose.

3.       Nakkesleng/whiplash

Nakkesleng oppstår ved at hodet plutselig kastes hardt frem og tilbake, ofte i forbindelse med bilulykker eller idrettsskader. Dette kan føre til skader på en rekke strukturer i nakken og den forlengede ryggmarg og gi et bredt spekter av symptomer.  

4.       Annen underliggende sykdom

Dette kan være brudd (ofte som følge av osteoporose/beinskjørhet), infeksjon, revmatisk sykdom eller svulst/kreft (1-5 prosent)

Diagnosen som stilles er basert på sykehistorie og en grundig undersøkelse utført av en av Fokusklinikkens terapeuter. Dette danner grunnlaget for de anbefalinger, råd og tiltak som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle. Ved behov, kan klinikkens kiropraktorer henvise deg direkte til bildediagnostikk (røntgen, MR, CT med mer), uten at du må gå via din fastlege.

Årsaker og risikofaktorer:

Årsaken til nakkeplager kan være mange, og er ofte svært komplekse. Smertene kan være en blanding av både over-, under- og feilbelastning. Noen ganger kan muskulaturen reagere på en overbelastning, andre ganger er nakkebelastningen «dråpen som får begeret til å renne over» i en ryggskive eller struktur som er skadet fra før av. Følgende kan være av betydning for nakkesmerter:

  • Tung belastning på nakken og vridninger

  • Ensidig, statisk arbeidsstillinger

  • Arbeid som innebærer mye risting av hele kroppen.

  • Inaktivitet over lenger tid, dårlig fysisk form.

  • Arvelige disposisjoner

  • Psykiske faktorer (misstrivsel på jobb, private problemer, redsel for smerter eller oppfatning av at nakkesmerter er farlig med mer), kan ha en stor betydning for hvor lenge smerten varer, eller hvordan vi opplever eller håndterer smerten. Redusert nattesøvn pga. ryggsmerten, gjør at man blir mindre opplagt og utholdende, som igjen kan ha stor innvirkning på den totale smerteopplevelsen.

Vi har gode holdepunkter for å si at nakkeplager leges best og raskest ved at man er i mest mulig normal og variert aktivitet. Sagt på en annen måte vil det å ligge mye eller være inaktiv over en lenger periode virke mot sin hensikt.

Tiltak:

I den akutte fasen vil vi anbefale å vekselvis ligge for å dempe smerten, og være i så mye aktivitet og bevegelse som man klarer. Her vil stikkordet være variasjon. Reseptfrie smertestillende medisiner kan ofte være til god hjelp, slik at kroppen i den akutte fase får muligheten til å roe seg litt ned. Sammen med fysisk aktivitet vil dette øke kroppens evne til å lege seg selv. Nakken er skapt for å være i bevegelse, selv når man har smerter!

På Fokusklinikken utreder og behandler vi de fleste typer nakkesmerter. Om det er behov, kan klinikkens kiropraktorer henvise deg til bildediagnostisk undersøkelse, som røntgen eller MR. Hos oss vil målet for all behandlingen være å bedre pasientens evne til å fungere best mulig i dagliglivet, lindre smertene og forebygge tilbakefall. Det finnes en rekke ulike behandlingsformer for smerter i nakken. Behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon og lindre smertene. Behandlingen kan innebære spesifikke og skånsomme leddjusteringer/manipulasjoner, bløtvevsbehandling, øvelses/treningsveildning, uttøyningsteknikker, avspenningsteknikker, samt råd og hjelp til å komme i gang igjen med vanlige aktiviteter. Her har terapeutene ved Fokusklinikken bred erfaring.

3 enkler råd mot nakkesmerter:

Her er tre enkle råd om hvordan du selv kan forebygge nakkesmerter:

  • Unngå ensidige bevegelser og langvarige, ugunstige stillinger i nakken.

  • Vær fysisk aktiv i minimum 30 minutter hver dag.

  • Gjør enkle nakkeøvelser. Fokusklinikkens terapeuter kan veilede deg.

Trygghetsgaranti

Ved Fokusklinikken ønsker vi å ha et helhetlig fokus på deg som menneske og lage en behandlingsplan for hver individuelle pasient. Hos oss får du et tverrfaglig helsetilbud med trygghetsgaranti. Vår trygghetsgaranti innebærer at uansett hvilken terapeut eller behandlingsform du velger ved første konsultasjon, vil du bli henvist videre til den riktige behandlingen ved klinikken.

Ofte kan det kreve flere behandlingsformer for å oppnå ønsket resultat. Om nødvendig henviser vi deg videre til andre klinikker/sykehus og røntgen og CT/MR.

Kontakt Fokusklinikken

Har du spørsmål om nakkesmerter? Fyll ut skjema, så svarer vi deg raskt. Du kan også ringe oss på +47 22658888 


Flere diagnoser: