Standardisert prolapsforløp

Fokusklinikken tilbyr nå et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Forløpet er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modellen.
 

Smerter i ryggen med smerteutstråling i benet kan skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det en fordel at du undersøkes raskt og grundig, slik at en riktig diagnose stilles, og tiltak iverksettes.

Smerter i ryggen med smerteutstråling i benet kan skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det en fordel at du undersøkes raskt og grundig, slik at en riktig diagnose stilles, og tiltak iverksettes.

Hva er en skiveprolaps?

Prolaps er en tilstand der en del av den seigtflytende massen i midten av mellomvirvelskivene (bruskskivene) i ryggen presses ut gjennom små sprekker. Utpresset skiveinnhold kalles en skiveprolaps. Smerter i bena, ofte kalt «isjias», kan oppstå når en prolaps irriterer eller legger trykk på nerverøtter.

Skiveprolaps i korsryggen behøver sjelden å opereres

Ryggsmerter med smerteutstråling i benet kan skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det en fordel at du undersøkes raskt og grundig slik at en riktig diagnose kan stilles. Når riktig diagnose stilles vil din kiropraktor på Fokusklinikken utforme en plan for hensiktsmessig oppfølging. 

Med råd og veiledning underveis vil de fleste (95%) med skiveprolaps unngå operasjon. Operasjon av skiveprolaps kan vurderes ved mangel på fremgang 6-12 uker etter at de første symptomene oppstod. 

Standardisert Prolapsforløp

I et Standardisert Prolapsforløp følger kiropraktoren dine symptomer fortløpende, og din fastlege vil bli orientert underveis.

I et Standardisert Prolapsforløp følger kiropraktoren dine symptomer fortløpende, og din fastlege vil bli orientert underveis.

Standardisert Prolapsforløp består av fire fastlagte konsultasjoner til undersøkelse, rådgivning og behandling i løpet av åtte uker. Etter den første konsultasjonen gis det påfølgende konsultasjoner i henholdsvis uke 2, 4 og 8. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner hvis det er behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller overvåkning av tilstanden.

Ved den første konsultasjonen foretar kiropraktoren en grundig undersøkelse og legger en behandlingsplan. Kiropraktoren gir deg informasjon og veiledning i forhold til diagnose, prognose og smertehåndtering i hverdagen. I noen tilfeller vil det være aktuelt med bildediagnostiske undersøkelser(MR). Kiropraktoren på Fokusklinikken kan henvise deg til dette. Utover veiledning og rådgivning kan kiropraktoren gi deg annen behandling, for eksempel manuell behandling, og instruksjon i øvelser når behov for det.

I Standardisert Prolapsforløp følger kiropraktoren dine symptomer fortløpende.

Underveis i ditt åtte ukers forløp vil en av våre kiropraktorer orientere din fastlege, enten det er for generell tilbakemelding eller om du skulle ha behov for bruk av reseptbelagt smertestillende medisin. Det skrives også en rapport når Standardisert Prolapsforløp avsluttes. Dersom det skulle oppstå behov for supplerende undersøkelse, kan din kiropraktor henvise deg til videre utredning eller behandling på sykehus.

Basert på faglige retningslinjer

Det faglige innholdet i Standardisert Prolapsforløp er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modellen.

På Fokusklinikken vil du bli godt ivaretatt, og du vil få den hjelp og oppfølging du trenger for dine plager relatert til skiveprolapset.

På Fokusklinikken vil du bli godt ivaretatt, og du vil få den hjelp og oppfølging du trenger for dine plager relatert til skiveprolapset.

Visste du at:

  • du ikke trenger henvisning når du skal til kiropraktor

  • kiropraktoren kan utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning

  • kiropraktoren henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT

  • kiropraktoren kan sykemelde pasienter i opptil 12 uker

  • kiropraktoren er offentlig autorisert helsepersonell

  • en kiropraktor har fem års utdannelse og ett år turnustjeneste

 

For ytterligere informasjon om Standardisert Prolapsforløp, klikk her.

 

Har du akutt skiveprolaps eller ønsker å vite mer om vårt tilbud, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne. For timebestilling, klikk på vår online booking under.

Flere artikler: