10 ting du burde vite om ryggsmerter

Det finnes ingen dokumentasjon på at én sittestilling er bedre enn en annen. Derimot anbefaler vi variert arbeidsstilling. FOTO: Fokusklinikken

Det finnes ingen dokumentasjon på at én sittestilling er bedre enn en annen. Derimot anbefaler vi variert arbeidsstilling. FOTO: Fokusklinikken

Ryggprolaps (skiveutglidning) er vanligere enn mange tror, men som regel ikke farlig. FOTO: Fokusklinikken

Ryggprolaps (skiveutglidning) er vanligere enn mange tror, men som regel ikke farlig. FOTO: Fokusklinikken

På Fokusklinikken ser vi pasienter med ryggplager hver eneste dag. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å dele vår kunnskap og erfaringer.

Har du spørsmål eller behov for en undersøkelse? Ta kontakt

1. Ryggsmerter er vanligere enn mange tror

Smerter i ryggen er svært vanlig. I løpet av livet vil de aller fleste oppleve ryggsmerter. Til en hvert tid oppgir rundt 15 prosent at de har vondt i ryggen, og i løpet av seks måneder vil halvparten av befolkningen ha plager.   

De fleste akutte tilfeller har som regel en god prognose, der kun en liten andel vil utvikle langvarige plager.  

2. Bildeundersøkelse er sjelden nødvendig

Bildeundersøkelse (MR, røntgen eller CT) er vanligvis ikke nødvendig ved akutte ryggsmerter. MR eller CT kan kun påvise smerteårsaker hos et mindretall og vanlig røntgen er ofte lite hensiktsmessig. Dersom smerten er uforandret etter 4 til 6 uker og der er mistanke om isjias/prolaps, kan bildeundersøkelse bli aktuelt.  

3. Operasjon er sjelden nødvendig 

Kun et fåtall trenger operasjon. Ved en prolaps er det vanlig å avvente situasjonen i to til tre måneder før det vurderes operasjon. Erfaringen viser at nesten 90 prosent blir bra etter behandling og råd, eller at plagene går over av seg selv. Operasjon kan være aktuelt ved nerverotsmerter (med utstråling i bena), enten på grunn av prolaps eller trang nerverot- eller ryggmargskanal.   

4. Ingen sittestilling er perfekt  

Ingen statisk sittestilling har vist seg verken å forårsake eller redusere ryggsmerter. Derimot er det viktig å variere holdningen, særlig for personer med ryggplager. Man kan også lære å sitte og bevege seg på en mer avslappet og trygg måte.    

5. Smertene kommer ikke av at "noe" er ute av normal posisjon

Mange tror at en ryggvirvel eller et ledd har sklidd ut av opprinnelig posisjon, når ryggen «låser seg». Dette er ikke tilfellet. Hos de aller fleste med ryggsmerter vil undersøkelser vise at mellomvirvelskivene, virvlene eller leddene ikke er «ute av posisjon».   

6. Stress, nedstemthet og dårlig søvn kan forsterke ryggsmertene  

Langvarige og intense smerter kan gjøre oss slitne og tære på humøret. Psykisk tilstand viser seg å ha stor betydning på varigheten av smertene. Redsel for smerter, oppfatning av at smertene er farlige, tidligere episoder av smerter med lang sykemelding og liten tro på bedring kan gjøre smertene verre.

For å kunne mestre smerter bedre, er det viktig å gjøre ting vi liker og sørge for nok hvile og avspenning. Et velfungerende behandlingsopplegg vil også kunne gi hjelp til å mestre slike problemer. 

7. Sengeleie hjelper lite

I de fleste tilfeller leges ryggen best med normal og variert aktivitet. Sitter eller ligger du for lenge, kan smertene ofte forverres. Langvarig inaktivitet vil også kunne forverre smertene. Muskler og ledd blir svakere og stive, kondisjon og utholdenhet blir dårligere. Daglige aktiviteter bør derfor gjenopptas så raskt som mulig.

Etter en episode med ryggsmerter vil mange begynne å bevege seg annerledes grunnet frykt for smerte, eller en oppfatning av at aktivitet er farlig. Feil bevegelsesmønster kan føre til økt belastning på ryggen og føre til økte ryggplager. Pass derfor på å få hjelp til å trene korrekt og gjennomta riktig bevegelsesmønster.

8. Prolaps gir sjelden varige ryggplager  

De fleste voksne har eller har hatt en prolaps, uten å vite om det. Prolaps er vanlig, men som regel ikke farlig. Prolaps ”tørker ut” og vil ikke påvirke ryggen for alltid, som mange tror. Etter en reparasjonsperiode vil prolapsen ikke ha noen påvirkning på ryggens videre funksjon hos de aller fleste

9. Dårlig holdning og forskjell på benlengde er sjelden årsaken

Vi mangler belegg til å si at ryggsmerter skyldes dårlig holdning. Undersøkelser kan ikke gi en direkte sammenheng mellom smerter i rygg og dårlig holdning. Vi møter likevel pasienter som beskriver at de opplever en forverring av ryggsmertene når de «henger» på en stol eller i en sofa. I disse tilfellene kan det være fornuftig å vurdere å endre på holdningen, da det tilsynelatende kan være en del av ryggproblemet.   

Undersøkelser viser at en stor andel av befolkningen har en mindre forskjell i benlengde, uten at man er mer disponert for ryggsmerter enn andre. Er derimot benlengdeforskjellen på mer enn to centimeter, kan det vurderes tiltak for å utjevne forskjellen, som såler eller kiler (se våre innleggsåler).

10. Sykemelding er som regel ikke nødvendig

De fleste kan jobbe tross smerter. Det har blitt mer vanlig å sykemelde pasienter med ryggsmerter, selv om det sjeldent er nødvendig. Ikke «ty til sengen» ved ryggsmerter. Vær heller i lett aktivitet og tilrettelegg arbeidsplassen. For mange vil nettopp dte å jobbe i seg selv virke terapeutisk.

Skulle sykemelding være nødvendig, har kiropraktorene hos oss sykemeldingsrett. Vi kan anbefale alternative arbeidsoppgaver i en periode og kan ved behov henvise til bildediagnostikk.

Er du i tvil om smertene er farlige eller ikke? Vi undersøker og gir deg en medisinsk forklaring på smertene. Gjennom grundig undersøkelse, rådgivning, behandling og øvelser ønsker vi å hjelpe alle med muskel- og skjelettplager.

Ta gjerne kontakt.

 

Ring Økern: 22 65 88 88 - Ring Vinderen: 22 49 60 00

eller bestill time via vår Online Booking

 

Flere artikler: