Tror leger og kiropraktorer kan utrette mer sammen

Kiropraktor og lege samarbeid.jpg

Kiropraktor Truls Ottesen er overbevist om at et tettere samarbeid med fastlegen vil lette hverdagen til langt flere pasienter.

Ryggplager er den klart hyppigste årsaken til at folk oppsøker fastlegen, og i en del tilfeller er hjelpen fra fastlegen tilstrekkelig. Men pasienter med plager i muskler og ledd har ofte sammensatt problematikk, og krever i mange tilfeller en annen type kompetanse enn det fastlegen kan tilby.

Dette har vi ved Fokusklinikken erfart. I 2014 startet vi et samarbeid med en fastlege i Oslo. Det startet som et prosjekt over en periode på 12 måneder, og etter en stund oppdaget vi at pasientene var veldig fornøyde. Behandlingen og oppfølgingen hos kiropraktoren ga tilfredsstillende resultater.

- 92 pasienter ble henvist til oss i perioden september 2014 til november 2015, over halvparten med akutte lidelser. Mange slet med korsrygg og nakke, andre med plager relatert til armer og ben, bekken og hofter og hodepine, forteller kiropraktor Truls Ottesen.

Pasienter henvist til vurdering hos kiropraktor på bakgrunn av ulike plager. Diagram fra samarbeid med fastlege i Oslo fra september 2014 til november 2015.

Pasienter henvist til vurdering hos kiropraktor på bakgrunn av ulike plager. Diagram fra samarbeid med fastlege i Oslo fra september 2014 til november 2015.

Antall behandlinger varierer

Gjennomsnittsalder på pasientene som ble henvist var 37 år, og antall konsultasjoner hos kiropraktoren lå på totalt fire besøk per pasient. Fokusklinikken er alltid opptatt av at pasienten får riktig kunnskap og veiledning ved siden av et evt. behandlingsforløp. Dette gjelder tiltak som kan bedre muskel- og skjeletthelse, og forebygge tilbakefall.

- Dette kan eksempelvis være tilrettelagt treningsprogram eller ergonomiske tiltak på og utenfor arbeidsplassen.

Ottesen påpeker at mange av pasientene som blir henvist fra fastlegen, blir sendt med et ønske om en grundig vurdering. Det er ikke nødvendigvis behandling alene de er ute etter.

- Noen ganger ser jeg pasienten bare én gang, andre ganger kan det dreie seg om et lengre behandlingsforløp. Vi påser at vi ikke bruker lengre tid enn nødvendig. Som kiropraktor og primærkontakt fungerer jeg ofte som en koordinator for mine muskel- og skjelettpasienter, der jeg aktiv bruker min henvisnings- og sykemeldingsrett der det er nødvendig, understreker Ottesen.

Kiropraktoren kan gi sykemelding

En kiropraktor kan skrive ut sykemelding ved behov.

En kiropraktor kan skrive ut sykemelding ved behov.

Det mange ikke vet, er at kiropraktoren som primærkontakt både kan skrive ut sykemelding og henvise til MR, røntgen, CT, eller til annen legespesialist og sykehus. Dette fortrinnet gjør at pasienten ikke må gå via fastlegen. Du trenger dessuten ikke henvisning for å oppsøke kiropraktorene hos Fokusklinikken.

- I tillegg kan vi benytte oss av flere behandlingstilbud da vi er et tverrfaglig senter, med kiropraktorer, fysioterapeuter, massører og osteopater. Det gir oss mulighet til å følge opp pasientene bedre og hjelpe dem videre, med eller uten sykemelding.

Ottesen forteller at han er opptatt å være ydmyk i samarbeidet med fastlegen. Det er mye å lære av hverandre, med pasienten i fokus til en hver tid.

- Etter at jeg har vurdert eller behandlet pasienten, sender jeg en utfyllende epikrise (rapport) i retur til legen. Her foklarer jeg hva som er gjort, legger frem synspunkter og mitt rasjonale for behandlingen og undersøkelsen jeg har utført, eller sykemeldingen jeg har gitt. På denne måten blir pasientens behov ivaretatt på en god, tverrfaglig, men også kostnadseffektiv måte, forklarer Ottesen.

Kan komme raskere til

Samarbeidsprosjektet ble omtalt i bransjemagasinet til Norsk Kiropraktorforening, Columna, våren 2016, og da uttalte fastlegen:

- Ofte får pasienten min time hos kiropraktoren samme dag. Henvisning til fysioterapeut med kommunal avtale tar lengre til, noen ganger måneder. Dessuten har kiropraktoren henvisnings- og sykemeldingsrett. Dette er en trygghet for pasienten og meg, sa han til bladet.

Samarbeidet blir tett fulgt opp, der legen alltid tar en telefon til kiropraktoren eller sender en henvisning med pasienten før han/hun kommer til timen. Dette for å gi god innsikt i pasientens problem.

Ottesen er bevisst på å bruke kontakten med fastlegen godt, og gi gode begrunnelser for valg av vurderingene tilbake. Han er sikker på at en fastlege og kiropraktor har mye å lære av hverandre, både pasientmøter og fra ulike faglige områder.

- Ettersom dette samarbeidet har vist seg å fungere så bra, så ønsker jeg at flere bør gjøre det samme. Jeg tror det kunne lettet hverdagen til så mange med muskel- og skjelettplager, avslutter Ottesen.

Fokusklinikken har i dag et godt samarbeid med flere av legekontorene i nærheten av både Økern og Vinderen. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.

Flere artikler: