10-årsjubileum

I februar 2007 ble Fokusklinikken etablert, i et lite lokale i høyblokka på Økern-senteret. Den gangen het klinikken Økern Kiropraktorsenter og bestod kun av én kiropraktor på deltid.

Det viste seg ganske snart at etterspørselen på fysikalske helsetjenester var stor, og vi måtte etterhvert utvide klinikken. En klinikk med kun kiropraktortjenester ga flere begrensinger, hvorfor det falt seg naturlig å utvide tilbudet med en fysioterapeut. Økern Kiropraktorsenter ble byttet ut med Fokusklinikken, og i tiden som fulgte ble vårt behandlingstilbud ytterligere forbedret med flere fysioterapeuter, kiropraktorer, massører og til slutt en osteopat.

Sommeren 2015 slo Vinderen Kiropraktikk & Helse og Fokusklinikken seg sammen og vi fikk to avdelinger i Oslo, Fokusklinikken Vinderen og Fokusklinikken Økern. Samtidig fikk klinikken på Økern nye og større lokaler. Fusjoneringen ga pasientene et bedre og bredere behandlingstilbud, økt tilgjengelighet og bedre service. Pasientene kunne dermed fritt benytte seg av tjenestene ved begge klinikkene.

Det har vært en spennende reise fra det lille kontoret på Økern til at vi i dag er en av Oslos mest kjente klinikker. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de dyktige terapeutene som har jobbet hos oss i denne perioden. Uten deres engasjement og stå-på-vilje, hadde ikke Fokusklinikken kommet dit vi er i dag. De har hjulpet tusenvis av pasienter med deres muskel- og skjelettplager, og bidratt til et godt arbeidsmiljø.

I fremtiden vil vi fortsette å hjelpe pasienter med forskjellige muskel- og skjelettlidelser, og vi tilstreber å være blant de fremste på dette området i Oslo-regionen. Vi jobber hver dag med å tilegne oss den kunnskap og service som er nødvendig, for at alle skal føle seg best mulig ivaretatt og få den behandling og oppfølging som kreves for best mulig resultat.

Vi vil takke alle pasienter, medarbeidere og andre som har vært i kontakt med oss i våre første 10 år. Vi på Fokusklinikken gleder oss til å gripe fatt på de neste 10 år!

Nedenfor er det et gruppebilder av flere som har jobbet eller jobber på Fokusklinikken:

Gruppebilde Fokusklinikken Økern.jpg
Gruppebilde Fokusklinikken Vinderen.jpg

Flere artikler: