Fysioterapi hos Fokusklinikken

Fysioterapi er brukt til behandling av blant annet rygg- og nakkesmerter, hodepine, idrettsskader og forstuing, hofte- og knesmerter, senebetennelse og bekkenløsning.

Typiske plager

 • Ryggsmerter

 • Senebetennelse

 • Bekkenløsning

 • Isjias

 • Hoftesmerter

 • Knesmerter

 • Fot-, ankel- og håndleddsmerter

 • Hodepine

 • Kjevesmerter

 • Nakkesmerter

 • Skuldersmerter

 • Brystryggsmerter

 • Idrettsskader

 • Forstuinger

 • Postoperativ behandling

Hva gjør fysioterapeuten?

 • Undersøker og diagnostiserer

 • Gir fysikalsk behandling. Dette kan være fysikalsk massasje, bløtvevsbehandling, mobilisering, tøyninger, ergonomi, nålebehandling av triggerpunkter, øvelser og rådgivning

 • Kommer med forlag til behandlingsplan

 • Våre fysioterapeuter jobber tett med kiropraktor og massør, for å kunne tilby deg den beste behandlingen.

Fakta om fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

Både i forebygging og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Det er sentralt at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og at utvikling av helseplager forebygges. I det forebyggende arbeidet tas det utgangspunkt i både funksjonsundersøkelse og funksjonsevne i forhold til omgivelsenes krav, med søkelys på tilpasninger og tilrettelegging. I arbeidslivet har fysioterapeuten en rådgivende og veiledende funksjon når det gjelder arbeidsplassens utforming, arbeidsutstyr, organisering og tilrettelegging av arbeidet og funksjonell kroppsbruk. Dette for å bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser og forebygge muskel- og skjelettplager.

Alle våre fysioterapeuter er medlem av Norsk Fysioterapiforbund (NFF).


Nærområder til Fokusklinikken Økern: Løren, Helsfyr, Alnabru, Hasle, Risløkka, Refstad, Grünerløkka, Sinsen og Ulven