Kjeveleddsmerter / kjeveledds dysfunksjon

 

Kjeveleddet er et av kroppens mest brukte ledd. Det åpnes og lukkes i gjennomsnitt 1500 ganger i døgnet. Kjeveleddet brukes til tygging, tale, svelging, hosting, spising, gjesping, grimaser og snorking, og kan derfor gi en hverdagslig belast dersom funksjonen er nedsatt.