Enkel test kan forandre treningen din!

Ved hjelp av syv tester, kan vi identifisere dine funksjonelle begrensninger og asymmetrier.

Ønsker du å kartlegge ditt bevegelsesmønster og samtidig få mer utbytte av treningen din? Da er FMS noe for deg. Gjennom syv øvelser/tester kan man analysere og finne ut mer om hvorfor noen er mer skadeplaget enn andre.

Denne testen kalles Functional Movement System (FMS) og benyttes på ulike plan, alt fra toppidrettsutøvere på Olympiatoppen til mosjonistene på gata. Målet med testen er å kartlegge og analysere bevegelsesmønsteret til hver enkelt person.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Lokaliserer smerte

Enkelt forklart er FMS en standardisert test og et graderingssystem hvor hver test graderes med poeng fra 0-3. 0 poeng blir gitt hvis testpersonen ikke kan utføre testen på grunn av smerte og 3 poeng angir toppscore.

Totalt poengoppnåelse er 21 poeng og en poengsum under 14 poeng kan indikere at testpersonen har en større risiko for utvikling av skader og problemer med bevegelsesapparatet. Hver enkelt test utføres på kommando slik at testen best mulig representerer testpersonens spontanbevegelse og tolkning.

  Fysioterapeuten på Fokusklinikken tilbyr FMS-test. Foto: Fokusklinikken

Fysioterapeuten på Fokusklinikken tilbyr FMS-test. Foto: Fokusklinikken

  Etter en periode med egentrening blir du testet på nytt. Foto: Fokusklinikken

Etter en periode med egentrening blir du testet på nytt. Foto: Fokusklinikken

Jobber videre med resultat av testen

FMS utfordrer testpersonens grunnleggende bevegelsesmønster, herunder stabilitet, balanse, styrke, bevegelighet og koordinasjon. Testen gir tilbakemelding på om det foreligger funksjonelle begrensinger og eventuell asymmetri. En forekomst av slike funn kan redusere effekten man har av trening, samt gi nedsatt kroppsbevissthet og høyere skaderisiko.

Med utgangspunkt i mål, forutsetninger og forventninger, foretar fysioterapeuten en analyse av testresultatene, for så å trekke ut det som er essensielt å jobbe videre med for å bedre funksjon. Dette kan være et eller flere elementer, men hovedfokuset vil alltid være på kvalitet fremfor kvantitet og på å få en bedre effekt/utbytte av treningen.

Ny test etter en periode

Etter en periode med supervisert egentrening blir testpersonen testet på nytt, for å se om treningen har gitt resultater og for å vurdere eventuelt behov for å tilpasse treningen videre.

FMS utføres av sertifiserte terapeuter over hele verden og har et enkelt kommunikasjonssystem. Dette resulterer i at FMS er et verktøy som enkelt kan brukes på tvers av ulike faggrupper. Hos oss på Fokusklinikkens utføres testen av fysioterapeut Marit-Kristine M. Holst.

Det understrekes at FMS sjelden står alene som et undersøkelsesverktøy hos oss, da vi benytter oss av tverrfaglig kompetanse for best mulig å kunne hjelpe deg med dine plager.

Skrevet av: Marit-Kristine M. Holst , Fysioterapeut (MNFF)

Flere artikler: