Radial trykkbølgebehandling (RSWT) - Kontraindikasjoner

 

Kontraindikasjoner Trykkbølgebehandling.jpg

Innledning:

Det finnes to former for trykkbølgebehandling:

 • Fokusert (ESWT)

 • Radial (RSWT)

Mht. ESWT foreligger det studier angående indikasjoner og kontraindikasjoner.

Mht. RSWT mangler fremdeles grunnlagsstudier som kan gi sikre opplysninger om terapiindikasjoner og klare kontraindikasjoner.

 

Det er imidlertid samlet betydelig erfaring fra bruk av RSWT.

Fordelen ved RSWT er at det avgis relativt liten energimengde. Også inntrengningsdybden i behandlingsområdet er relativt lav.

Dette er forhold som reduserer risiko for kontraindikasjoner.

 

Hittil er det ikke kjent at det har opptrådt noen graverende skader etter RSWT.

Det er kjent at det kan opptre punktformede blødninger og også større hematomer ved disposisjon for dette hos pasienten.

Klinisk relevant er også økt smerte etter behandling ( re-bound phenomenen).

 

Kontraindikasjoner:

 

Ut fra dagens kunnskap og erfaring kan følgende sies om kontraindikasjoner ved RSWT:

 

1.    Absolutte Kontraindikasjoner

a.    Akutt vevsinfeksjon i behandlingsområdet

b.    Osteomyelitis i behandlingsområdet

c.    Graviditet, i alle fall i de tre første månedene

d.    Blodkoaguleringsforstyrrelser (hos blødere, men også iatrogene, f.eks. Heparin, Cumarinderivate)

e.    Fokusering på lungevev (cave 1. ribben, intercostalområdet)

 

2.    Relative kontraindikasjoner

a.    Blodfortynningsmidler (ASS)

b.    Pacemaker, i alle fall i behandlingsområdet og naturligvis aldri direkte

c.    Sykdommer med anfall (f.eks. epilepsi)

d.    Hudforandringer i behandlingsområdet

e.    Fokusering på nerver og blodkar

f.     Fokusering på sener (f.eks. kan brist eller brudd på akillessenen ikke utelukkes)

g.    Hjerneskallebehandlinger (cave også øvere HWS)

 

Forsiktighet

Som påpekt i innledningen, mangler foreløpig grunnlagstudier, særlig vedr. risiko for skade.

RSWTs karakteristika gir imidlertid gunnlag for å vente færre bivirkninger enn fokusert terapi (ESWT).

Dette er også bekreftet ved bruk og erfaring.

 

Det advares likevel mot å utføre behandlingen uten tilstrekkelig kunnskap.

Dersom det etter behandling oppstår skader, er det ikke usannsynelig med erstatningskrav eller negative rettslige følger for behandleren.

 

Anbefaling

 

Det er nødvendig med eksakt dokumentasjon av behandlingen:

 1. Diagnose

 2. Relevante tilleggsdiagnoser (se ovenfor)

 3. Resultater av klinisk undersøkelse og ev. resultater fra laboratorium, røntgen, CT, MRI

 4. Angivelse av behandlingsområde

 5. Impulstall

 6. Impulsstyrke

 7. Applikator

 8. Tilkoblingsmiddlel

 9. Behandlingsintervall

 10. Foreløpige resultater ved gjentatt behandling

 

Det er helt nøvendig å gi pasienten grundig informasjon om behandlingen (fordeler, risiko, alternativer), jf. internasjonale anbefalinger (DIGEST, Østerrike)

RSWT bør gjennomføres i overstemmee med disse anbefalingene.

 

Herne / Moss, September 28.09.2003

U. Dreisilker,  U.Piontkowski, R. Rädel

Spesialister ortopedisk kirugi