Functional Movement System (FMS)

FMS er et graderingssystem som kartlegger bevegelsesmønstre som er viktig for normal funksjon og utføres av klinikkens fysioterapeut. Testen har stor internasjonal utbredelse og er et viktig verktøy i blant annet Bundesliga, Premier League, NFL og på Olympiatoppen i Norge.

Testen består av totalt syv tester som gir svar på testpersonens grunnleggende bevegelsesmønster, deriblant stabilitet, balanse, styrke, bevegelighet og koordinasjon. Ved å observere og analysere disse testene har terapeuten muligheten til å identifisere den enkeltes funksjonelle begrensninger og asymmetrier. Har man funksjonelle begrensninger og asymmetrier i bevegelsesmønstret sitt, vil dette kunne redusere effekten man har av trening og gi nedsatt kroppsbevissthet og høyere skaderisiko.

Hver test graderes med poeng fra 0-3, hvor 3 poeng er toppscore i hver test. 0 poeng blir gitt hvis testpersonen ikke kan utføre testen på grunn av smerte. Total poengoppnåelse er 21 poeng, og en poengsum under 14 kan indikere at testpersonen har betydelig større risiko for å utvikle skader.  Hver test utføres på kommando, og dette for å sikre seg testpersonens spontanbevegelse og tolkning. FMS-scoren danner sammen med undersøkelses - og behandlingsfunn grunnlaget for å finne de øvelsene som vil være mest effektive for å gjenopprette hensiktsmessige bevegelsesmønstre.

FMS utføres og benyttes på mosjonister til toppidrettsutøvere, og er et ypperlig graderingssystem om du ønsker å:

  1. kartlegge fysiske ubalanser eller svakheter
  2. bedre utbytte/effekten av din trening
  3. forbedre funksjonelle og idrettslige prestasjoner
  4. rette fokuset på kvalitet fremfor kvantitet
  5. tenke og handle forebyggende

Her finner du Fokusklinikken

Fokusklinikken holder til på Vinderen vest i Oslo og Økern øst i Oslo. Vi holder åpent hver ukedag, med utvidet åpninstid enkelte dager. Se her for veibeskrivelse, kontaktinfo og åpningstider.