Diagnostisk ultralyd

På Fokusklinikken kan vi benytte oss av diagnostisk ultralyd som en del av undersøkelsen. Ultralyd er høyfrekvente lydbølger som fungerer i prinsippet som et ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbølgene inn i kroppen, slik at de passerer forskjellige vev som reflekteres tilbake som et ekko. Denne lyden fanges opp av en sensor og lydbølgene blir omdannet til bilder.

Med en ultralydundersøkelse kan vi derfor enkelt kartlegge blant annet muskler, sener og leddbånd. Den kan brukes til å stille diagnoser, anslå prognose og til å vurdere effekten av trening og behandlingen.

Flere fordeler med ultralyd fremfor andre undersøkelser som røntgen eller MR:

1.Vi får levende bilder av det vi ønsker å undersøke, fremfor stillbilder. Vi får derfor den unike muligheten til å bevege strukturer som muskler og sener, samtidig som vi undersøker.

2. Det sparer deg for mye tid. Vi får tatt undersøkelsen på klinikken, istedenfor å måtte henvise videre til et røntgeninstitutt.


Ultralydundersøkelse utført på klinikken.

Ultralydundersøkelse utført på klinikken.

På klinikken bruker vi ultralydundersøkelsen sammen med andre undersøkelser. Dette gjør vi for å sikre våre pasienter rett diagnose og behandling.

Fokusklinikken Økern

Østre Aker vei 19
0581 Oslo