Ane Selseth

Offentlig godkjent fysioterapeut og medlem av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).

Uteksaminert fra Fontys University of Applied Science i Eindhoven, Nederland.

Ane har erfaring fra privat praksis og har i tillegg jobbet med rehabilitering av personer med ryggmargsskade gjennom Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS). Hun har også fulgt opp soldater i Forsvarets førstegangstjeneste. Ane er en allsidig fysioterapeut med en spesiell interesse for skulder. Ved siden av manuell behandling har hun en aktiv tilnærming til rehabilitering av muskel – og skjelettproblematikk. Mye av behandlingen består derfor av treningsterapi, blant annet ved bruk av slynger. Ved behov bruker Ane også kinesiotaping og nåler som en del av sin behandling.

Ane utfører ultralydundersøkelse ved Fokusklinikken Økern.

Hun jobber tett sammen med de andre terapeutene på klinikken, der pasientene har behov for dette, for å gi pasienten best mulig behandling.

Ane har erfaring med både gruppetrening og individuell treningsveiledning, blant annet i form av sirkeltrening, slynge og kettle bells sport.

Ane er utdannet personlig trener ved Norges Idrettshøyskole og kan kontaktes for personlig trening og vedr. gruppetimer ved Fokusklinikken.

 
Klikk  her  for å lese mer om vår tilfredsundersøkelse

Klikk her for å lese mer om vår tilfredsundersøkelse